icon

Sygic GPS Navigácia pre Android

Bezplatná aplikácia s možnosťou zakúpenia Prémiovej licencie.

Riešenie základných problémov

1. Nepresná GPS pozícia

Vaše zariadenie môže stratiť GPS signál z nasledovných dôvodov:

 • Zariadenie je v budove, v tuneli alebo na mieste, kde je GPS signálu zabraňujú budovy, stromy, elektrické vedenie alebo iné nad-rozmerné objekty.
 • Systémové nastavenia zariadenia sú nastavené nesprávne.
 • Nastavenia Polohy v Android zariadení sú vypnuté.
 • GPS údaje o polohe z moblilných sietí zahltili pamäť.

Ak zariadenie nevie získať dostatočný signál pre určenie aktuálnej pozície, budú poskytnuté nasledovné možnosti po zadaní destinácie:

 • Vybrať z mapy - štartovaciu pozíciu bude možné zvoliť ťuknutím na akýkoľvek bod na mape.
 • Posledná platná pozícia - trasa bude vypočítaná z poslednej známej pozície, ktorú aplikácia zaznamenala pred stratou GPS signálu.
 • Hľadať - štartovaciu adresu bude možné vyhľadať rovnako ako cieľ trasy.

Pre vyriešenie problému prosím postupujte podľa nasledovných krokov:

 • Reštartujte zariadenie a choďte do Android nastavení > Aplikácie > Sygic > Vynútiť zastavenie, Vymazať údaje. Spustite Sygic, choďte do Menu > Nastavenia > Pravé horné tlačidlo menu > Obnoviť pôvodné nastavenia.
 • Ak problém pretrváva, prosím nainštalujte si aplikáciu GPS Status & Toolbox. Spustite ju a ťuknite na ikonu kľúča (Nástroje) > Správa stavu A-GPS > Vymazať.
 • Ak ani to nepomohlo problém vyriešiť, *prosím vykonajte Kompletné pre-inštalovanie aplikácie.

Ak sa spomínané problémy už dlhšiu dobu nedarí vyriešiť, odporúčame kontaktovať výrobcu alebo predajcu zariadenia pre reklamáciu GPS čipu.

2. Problém so sťahovaním máp

Ak máte problém so sťahovaním, alebo sťahovanie máp je pomalé a zastavuje sa, prosím postupujte podľa nasledovných krokov:

 • Skontrolujte veľkosť zvolených máp pre sťahovanie cez Menu > Nastavenia > Spravovať mapy. Uistite sa, že máte dostatok voľného miesta v pamäti pre stiahnutie zvolených máp.
 • Pripojte zariadenie k stabilnej WiFi sieti bez použitia akéhokoľvek antivírusu alebo firewallu, aby nedochádzalo k blokovaniu dôležitých pripojení. Zároveň reštartujte WiFi router aj svoje mobilné zariadenie.
 • Choďte do Android nastavení > Aplikácie > Sygic > Vynútiť zastavenie, Vymazať údaje.

3. Mrznutie / Padanie / Čierna obrazovka

Ak máte tieto, alebo podobné problémy so stabilitou aplikácie, prosím postupujte podľa nasledovných krokov:

 • Ak sa aplikácia spustí, choďte do Menu > Nastavenia > Pravé horné tlačidlo menu > Obnoviť pôvodné nastavenia.
 • Choďte do Android nastavení > Aplikácie > Sygic > Vynútiť zastavenie, Vymazať údaje.
 • Ak ani to nepomohlo problém vyriešiť, prosím vykonajte Kompletné pre-inštalovanie aplikácie.

4. Live Služby nefungujú

Aby Live Služby fungovali správne, je potrebné mať zakúpené ročné predplatné a byť v Sygic aplikácii prihlásený v Menu > Prihlásiť sa účtom, ktorý bol použitý pre kúpu.

 • Tiež skontrolujte, či je dostupné internetové pripojenie v zariadení, keďže je nevyhnutné pre funkciu Live Služieb.

Potom by ste mali vidieť predplatné aktívne v Sygic Menu > Sygic Store > Obnoviť / Spravovať nákupy.

5. Problém so sťahovaním aplikácie alebo zdrojových súborov z Obchodu Google Play

Pre vyriešenie problému, prosím postupujte podľa nasledovných krokov:

 • Choďte do Android nastavení > Aplikácie > Sygic > Vynútiť zastavenie, Vymazať údaje.
 • Choďte do Android nastavení > Aplikácie > Obchod Google Play > Vynútiť zastavenie, Vymazať údaje.
 • Choďte do Android nastavení > Aplikácie > Google Services Framework > Vynútiť zastavenie, Vymazať údaje.

Nenašli ste riešenie alebo odpoveď?

Napíšte nám

Naspäť na prehľad

Opakované stiahnutie poškodenej mapy

Súvisiace články

Ste spokojní so Sygic GPS Navigáciou?

Povedzte to ďalej

Napíšte nám

Ak ste nenašli odpovede na Vaše otázky v našich článkoch, manuáloch alebo videách, prosím kontaktujte nás vyplnením tohto formuláru. Náš tím zákazníckej podpory Vás bude kontaktovať v priebehu nasledujúcich 48 hodín.