icon

Sygic GPS Navigácia pre Android (verzia 18.x)

Bezplatná aplikácia s možnosťou zakúpenia Prémiového predplatného.

Ako pridať miesta a trasy do Obľúbených, a ako ich použiť neskôr?

Funkcia obľúbených položiek Vám umožňuje vybrať si trasu a začať Vašu cestu naozaj rýchlo, pretože nemusíte strácať čas hľadaním destinácie. Obľúbené položky môžete použiť pre miesta ktoré navštevujete často alebo miesta a trasy ktoré si chcete naplánovať dopredu.

Pridanie miesta medzi obľúbené

Potom ako si vyberiete akýkoľvek bod, či už priamo na mape alebo pomocou vyhľadávania, objaví sa v dolnej časti lišta so stručnými informáciami a tlačidlom na vypočítanie trasy.
Potiahnite prstom z dola nahor a tým otvoríte podrobnejšie možnosti k danému bodu. Jednoducho ťuknite na položku „Pridať medzi obľúbené“ a miesto bude uložené medzi obľúbenými. Nájdete ich cez ikonku v tvare srdca vpravo hore na hlavnej obrazovke.

Do obľúbených je taktiež možné pridať bod priamo z obrazovky obľúbených (ikonka srdca v pravom hornom rohu) pomocou modrého tlačidla „+“ v pravom dolnom rohu. Bod môžete nájsť cez vyhľadávanie, alebo si konkrétny bod vyberiete priamo na mape jej posúvaním a potvrdíte modrým tlačidlom „Pridať do obľúbených“.

Pri pridávaní obľúbenej položky máte možnosť ju premenovať, alebo môžete nechať jej meno bez zmeny.

Používanie obľúbených položiek

Zobraziť a používať Vaše obľúbené položky môžete ak ťuknete na ikonku srdca v pravom hornom rohu obrazovky. Vyberte si jednu z položiek a viete si okamžite vypočítať trasu k danému bodu.

Stlačením a podržaním prstu na niektorej položke otvorí ďalšie menu, pomocou ktorého ju môžete premenovať, odstrániť alebo vytvoriť odkaz na plochu, vďaka čomu môžete začať navigáciu k danému bodu jedným ťuknutím na ploche Vášho zariadenia.

Stlačením a podržaním ikonky dvoch čiar napravo od názvu obľúbenej položky ju môžete posúvať hore alebo dole v zozname a tak zmeniť poradie v ktorom sú zobrazené. Inak sa položky zobrazujú podľa toho kedy boli pridané, od najnovších po najstaršie.
V pravom hornom rohu sa tiež nachádza ikonka lupy, pomocou ktorej sa dajú vyhľadávať obľúbené položky.

Domáca a pracovná adresa

Domáca adresa a adresa Vašej práce bývajú dve najčastejšie používané adresy pri každodennom cestovaní, preto sú vždy dostupné úplne na začiatku zoznamu. Prvý krát ich nastavíte jednoduchým ťuknutím. Keď ich chcete neskôr zmeniť, ťuknite a podržte na nich prst 1-2 sekundy.

Pridanie trasy medzi obľúbené

Medzi obľúbené je možné si pridať aj celú trasu namiesto jedného bodu. Je to užitočné hlavne ak si dopredu pripravujete trasu s viacerými bodmi okrem cieľa.
Najprv si vytvorte svoju želanú trasu, a spustite navigovanie. Ťuknite na ikonku 3 bodiek pravom dolnom rohu, a vyberte možnosť „Informácie o trase“. Trasu si medzi obľúbené pridáte ťuknutím na ikonku srdiečka v pravom hornom rohu.

Obľúbené trasy sú automaticky pridané do druhej záložky na obrazovke s obľúbenými položkami, prepínať medzi nimi možete ťuknutím na nápisy "Miesta", "Trasy", alebo "Kontakty".

Kontakty

Tretia záložka na obrazovke s obľúbenými Vám otvorí zoznam kontaktov. Tieto položky sa automaticky stiahnu z Vášho telefónneho zoznamu, preto aplikácia potrebuje aj povolenie na prístup ku kontaktom. Zobratia sa iba kontakty, ktoré majú riadne vyplnenú adresu.

Nenašli ste riešenie alebo odpoveď?

Napíšte nám

Naspäť na prehľad

Ako pridať body trasy

Ako zálohovať lokácie z obľúbených, uložené trasy a vlastné body záujmu (POIs)?

Súvisiace články

Ste spokojní so Sygic GPS Navigáciou?

Povedzte to ďalej

Napíšte nám

Ak ste nenašli odpovede na Vaše otázky v našich článkoch, manuáloch alebo videách, prosím kontaktujte nás vyplnením tohto formuláru. Náš tím zákazníckej podpory Vás bude kontaktovať v priebehu nasledujúcich 48 hodín.