icon

Sygic Car Navigation

GPS Navigácia pre Android a iOS, s možnosťou prepojenia s kompatibilným vozidlom

Získavam pozíciu – pozícia sa neaktualizuje, problémy s GPS

Niekedy aplikácia zobrazí správu, že sa pokúša získať polohu. Väčšinou to trvá iba chvíľu, ale v niektorých situáciách môžu nastať komplikácie. Vaše zariadenie Váš nemôže lokalizovať kvôli jednej z nasledujúcich príčin:

Nachádzate sa v budove, tunely alebo na pozícii kde je GPS signál blokovaný nejakou fyzickou prekážkou. Vzhľadom na to, že GPS signál nedokáže prejsť cez pevné prekážky, môže trvať dlhšie než sa k vám GPS signál dostane ak vôbec. Preto akékoľvek riešenie GPS problémov musí byť realizované vonku, s čistým výhľadom na oblohu, neblokovanú budovou ani nijakým iným objektom.
Pokiaľ ste vypli služby polohy v nastaveniach Vášho zariadenia. Nastavenie polohy musí byť zapnuté celý čas počas používania CAR Navigácie.
Doplnkové informácie o polohe (tzv. A-GPS) z mobilnej siete sú preťažené, poškodené alebo sa neaktualizujú. Táto príčina môže mať za následok dlhšie získavanie polohy (čo by normálne nastalo okamžite).
Ak sa vyššie nenachádza odpoveď alebo riešenie, prosím, použite nášho interaktívneho pomocníka nižšie:

1. Vypnite a znovu zapnite Vaše zariadenie

Týmto krokom môžeme v prípade, že problém pretrvá, vylúčiť systémovú chybu.

Pomohla Vám táto rada?

2. Vynútiť ukončenie a vyprázdniť cache

  • Choďte do Nastavení Vášho zariadenia > Aplikácie > Sygic > Vynútiť zastavenie. Nižšie ťuknite na „úložisko“ a následne zvoľte vymazať pamäť cache.

Pomohla Vám táto rada?

3. Obnoviť pôvodné nastavenia

  • V aplikácii Sygic choďte do Menu > Nastavenia a vyberte „Obnoviť pôvodné nastavenia“. Toto obnoví nastavenia Sygic aplikácie ale nijako to neovplyvní vaše personálne dáta. Reštartujte aplikáciu aby sa zmeny aplikovali.

Pomohla Vám táto rada?

4. Odmerajte príjem signálu GPS

Vo väčšine prípadov doterajšie kroky vyriešia problém s GPS. Pokiaľ ani jeden nepomohol, odporúčame Vám stiahnuť si aplikáciu na meranie GPS signálu, napríklad GPS status, ktorý Vám môže pomôcť identifikovať hardware-ový problém. Tiež Vám môže pomôcť v prípade, že sú poškodené A-GPS dáta, ako bolo spomenuté vyššie. Neodporúčame riadiť sa podľa funkčnosti online aplikácii, ako Google Maps, pretože používajú lokalizáciu pomocou sietí a nie pomocou GPS.

  • Môžete zmerať silu GPS signálu. Táto aplikácia by Vás mala lokalizovať rovnako rýchlo ako Sygic.
  • Uistite sa, že testujete GPS vonku, pod jasnou oblohou, bez budov alebo iných prekážok.
  • Pokiaľ Vás ani GPS Status aplikácia nemôže lokalizovať, môžete skúsiť premazať A-GPS cache. Ťuknite kdekoľvek na obrazovku, keď sa zobrazí lišta, ťuknite na menu tlačidlo v ľavom hornom rohu. Z menu si vyberte „Správa stavu A-GPS“ a následne „vymazať“.
  • Sygic by Vás mal potom byť schopný rovnako rýchlo lokalizovať Vás ako GPS Status.

Pomohla Vám táto rada?

Ďakujeme, že ste použili nášho interaktívne pomocníka. Teší nás, že Vám pomohol vyriešiť chybu. Prajeme Vám pekný deň a šťastnú cestu so Sygicom!

Ak žiaden krok tohto interaktívneho pomocníka nepomohol, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom modrého tlačidla Napíšte nám. Poskytnite nám prosím vo Vašej správe nasledovné snímky obrazovky

  1. Snímok z aplikácie Sygic, keď Vám ukazuje nepresný signál
  2. Snímok z aplikácie GPS Status, kde je Vaša poloha zistená správne.

Tieto informácie sú veľmi dôležité, prosím, poskytnite nám ich.

Napíšte nám

Naspäť na prehľad

Kompletné preinštalovanie aplikácie Sygic Car Navigácie

Nefunguje sťahovanie máp

Napíšte nám

Ak ste nenašli odpovede na Vaše otázky v našich článkoch, manuáloch alebo videách, prosím kontaktujte nás vyplnením tohto formuláru. Náš tím zákazníckej podpory Vás bude kontaktovať v priebehu nasledujúcich 48 hodín.

Odoslané! V priebehu nasledujúcich 48 hodín Vás budeme kontaktovať.